PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
FI-EP-patentit
Hakemuksen tiedot / Application data:
Patenttinro
Patent No.:
EP1760142
Hakemuksen tyyppi:
Kind of Application:
European patents
Hakemusnumero:
Application Number:
EP06119881.8
Hakemuksen alkupvm
Effective (application) date :
31.8.2006
EPO:n myöntämispvm:
EPO Date of Grant:
18.9.2013
Kuulutuspvm:
Date of Advertisement in FI Official Gazette:
Tila:
Legal Status:
B1/B2;Ei voimaansaatettu Suomessa - No B1/B2 translation
Maksettuja vuosimaksuja:
Annuities Paid:
8 kpl
IPC-luokat:
IPC Class:
C11D  11/00           (2006.01)
C11D   3/50           (2006.01)
C11D   3/386          (2006.01)
C11D  17/04           (2006.01)
Hakija/haltija:
Applicant/Owner:
The Procter & Gamble Company
Asiamies:
Patent agent:
 
Nimitys
Title :     
Laundry Scent Customization
   
Katso:
View:
Toimenpidetiedot
Event History
Erääntyvät maksut (alle 6 kk)
Fees due (within 6 months)
esp@cenet