Sinut ohjataan automaattisesti prh.fi-sivustolle, jossa ohjeet sähköiseen patenttiasiointiin ovat 1.2.2013 lähtien.


Mikäli automaattiohjaus ei toimi, klikkaa tästä.